.

SZOFTVER MODULOK

 • Robonet: Hálózati üzemmód és távoli hozzáférés
 • Beágyazott ISDES: Hegesztési varrat és üzemi adatfeldolgozó szoftver
 • Smartstep: Robotprogramok generálása, előállítása meglévőkből
 • iPAT: Robotprogramok illesztése és összerakása
 • i4i: Robotberendezés státuszának vizionálása

Robonet

igm szoftver hálózati üzemhez és robotvezérlés távoli kezeléséhez tetszőleges számítógéppel.

 • Adatátvitel egy, vagy több berendezéshez
 • Hegesztési és üzemi adatok távfelügyelete
 • Kezelőkészülék kijelzőjének megjelenítése számítógépen, vagy lap topon.

Beágyazott (embedded) ISDES

A beágyazott EMBEDDED ISDES egy hegesztési varrat és üzemi adatfeldolgozó rendszer, a hegesztési folyamat felügyeletére, dokumentálására és minőségbiztosításra, valamint teljesen vagy részben automatizált robotberendezések üzemi adatainak kiértékelésére. A vezérlésbe integrált ISDES lehetőséget kínál a minőséget döntően befolyásoló paraméterek és üzemtechnikailag fontos adatok rögzítésére, ezek online megjelenítésére, rögzítésére és kiértékelésére.

Beágyazott isdes funkciók

 • Közvetlenül a vezérlésbe integrált paraméterek a PHG készüléken láthatók
 • Az elmentett iSDES adatok excelben is feldolgozhatóak
 • Az alkalmazó számítógépén az adatok utólagosan is kezelhetőek
 • Hegesztési adatok automatikus hozzárendelése a programm lépésekhez
 • Kapcsolószekrénybe integrált külső szenzorok

Smartstep

Smartstep a robotvezérléshez tartozó olyan szoftvertermék, mely egy interaktív lépésprogram generálása révén és sablonokkal több program összerakását teszi lehetővé. A robotprogramozásnál döntő jelentősége van az idő- és költségtényezőnek, különösen kisebb gyártási sorozatoknál. A smartstep egyszerű alternatívát kínál előzőleg generált olyan programrészek összerakásához, melyeket egy könyvtárban előkészítettek és mentettek el. A szoftver lehetőséget biztosít egy interaktív adatbeviteli ablakkal rendelkező robotprogram elkészítéshez. A smartstep főleg olyan korlátozott számú munkadarabok programozásánál használatos, melyeknél a hegesztési varratok ismétlődnek.

iPAT (igm program assembly tool)

Az iPAT (igm program összerakó eszköz) egy szoftvercsomag lépésprogramok illesztéséhez és összerakásához. Munkadarab hosszak és pozíció eltérések tekintetében a numerikus értékek közvetlenül az iPAT szoftveren keresztül is bevihetők és ezzel a különböző viszonyokkal rendelkező robotprogramok illesztése könnyen elvégezhető. Mindazonáltal az iPAT csak lineáris eltolásokra korlátozódik.

Az iPAT célja különböző sablonprogramok egymásutáni összefűzése egy célprogramhoz. Ehhez a sablonprogramokból meghatározott lépésterületek kivételre kerülnek és robottal, vagy utazópályával eltolva összprogrammá kombinálhatók. Az iPAT szoftver egy lépésprogramon belüli eltolásokhoz is alkalmazható.

i4i vizualizáló szotfver

i4i szoftver különböző vizualizálások és jelentések sokaságát egy biztosítja a robotberendezés állapotáról. A szoftver egy SPS (PLC) csatlakozáson keresztül a berendezéssel egyszerűen összeköthető és különböző más készülékek számítógép, lap-top, vagy okostelefon integrálását is megengedi. Minden robotállomás aktuális státusza egy pillantás alatt átlátható a tényleges/maradék programfutási idő tekintetében és az aktuális program is látható.

Továbbiakban minden robotcella élő képe is megjeleníthető az állapotjelentésekkel együtt. Ezen munkadarab követő eszköz megjeleníti a munkadarab készre gyártását minden megmunkálási lépéssel és ezek vész stratégiájával. Végezetül a gyártási folyamat analizálásához, az SQL adatbank kiértékelési lehetőségek sokaságát biztosítja. Például kiértékelhető a berendezés rendelkezésre állása, hibafellépések valószínűsége, valamint a termelékenység műszakonként/ időszakonként. A kezelő felhasználói felülete a standardfunkciók megtartása mellett a robotrendszer telepítésekor individuálisan kialakítható.